Volume 4

S.No Details Download
1 Volume 4_IndexPage
S.No Name of the Topic Author Download
1 Bharatna Svatantray Sangramma Mrudulaben Sarabhainu Pradan Dr.Daxa.P.Patel
2 Sardar Patel Prerit Mahila Netrutva Dr.M.M.Jagani
3 Bharatma Binsampradayik Vicharono Udbhav Ane Ekta Sthapvana Prayatno Prof.M.R.Adiol
4 Palanpur Rajyama Padela Dushkalo Dr.D.M.Patel
5 Valmiki Ramayanma Rashtriyabhavna Dr.Surekha Patel
6 Angadno Pag:shixaknu Atmashodhan Dr.D.M.Gamit
7 Sardar Patel Prerit Mahila Shashaktikaran Prof.R.J.Patel
8 Maniben Patel nu Samajik Kshetre Pradan Dr.DharmeshPandya
9 Rugvedic Brahmmano me Darshnikta Dr.D.U.Patel
10 Sadhanane Sadhyarupa Bhaktiyog:Mahabharatane Bhagwatna Sandharbhma Dr.H.L.Solanki
11 Using ICT in Teacher Education Dr.H.G.Nandoliya
12 Developing the Strategies or Techniques for Teaching Fiction(Novel) Prof.T.S.Brahmbhatt
13 Shrimad Budhdhisagar Surishwarnu Pradan: Ek Aitihasik Adhayayan Mr.R.S.Patel
14 Adivasiona Shixan Same Padkaro Mr.B.M.Raut